Úvod

Řekne-li se moderní žena, vyvolá to jednoznačnou představu ženy, která našla pevné postavení ve zvoleném povolání i ve veřejném životě; která své schopnosti dovede uplatnit a prospívá jimi celé společnosti; která chce i ve svém soukromí moderně žít. Soukromí – to je pro ženu domov, domácnost a navíc i kuchyně. Je to silné pouto, a to i tam, kde jsou muži, kteří rádi kuchaří. I v takových domácnostech však starost o kuchyni zůstává na ženě. Od vybavení až po vlastní stolování.

Pomocnou ruku jí v tom podávají jednak výrobci kuchyňského náčiní, nářadí, přístrojů i strojů, jimiž se spoří čas i zkvalitňuje příprava pokrmů, jednak všechny složky potravinářského průmyslu, nabízejí široký sortiment přípravků a polotovarů, jejichž konečná úprava přeměny v pokrm bývá i jen několikaminutovou záležitostí.

Ale jak pro zařizování kuchyně, tak i pro vaření – ať již z nezpracovaných surovin nebo z průmyslově zpracovaných přípravků – je potřebná zkušenost, a není-li zkušenost, pak dobrá rada je nad zlato.  Rady a recepty, které jsme  tu soustředily, Vám v tom jistě pomohou.

Je to soubor receptů na jídla pro všední dny i sváteční stolování. Vycházíme tu  ze skutečnosti, že jídelníček moderního člověka má být co nejrozmanitější, což také odpovídá poznatkům vědy o zdravé výživě. Navíc moderní hospodyni poskytuje možnost výběru jídel podle ročního období, rodinného rozpočtu a zejména podle toho, komu jsou pokrmy určeny. Jinak se vaří pro děti, jinak pro staré lidi, jinak pro těžce tělesně pracující.